R E J C H O V O   K V A R T E T O

Rejchovo kvarteto je smyčcové kvarteto specializující se na interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Na české kulturní scéně působí od roku 2016, kdy se jako členové Collegia 1704 rozhodli založit takový soubor, který by jim umožnil nastudovat a provádět klasicistní a raně romantický repertoár se zvláštním zřetelem ke skladatelům českého původu. V roce 2018 natočili debutové CD s hudbou Antonína Rejchy pro label Brilliant Classics, které bylo velmi pozitivně přijato zejména ve Francii, Rejchově dlouhodobém působišti. V příštím roce je čeká kromě nové koncertní sezóny i natáčení nově nalezeného kvartetního opusu Josefa Myslivečka. Jde o první stálé české kvarteto věnující se historicky poučené interpretaci a mimo hudby historických období se snaží i o propagaci soudobé hudby napsané pro staré nástroje.

Ivan Iliev - housle

Veronika Manová - housle

Jakub Verner - viola

Libor Mašek - violoncello

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now