R E J C H O V O   K V A R T E T O

Rejchovo kvarteto je smyčcové kvarteto specializující se na interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. V rámci historicky poučené interpretace studuje díla převážně raně romantického období se zvláštním zřetelem ke skladatelům českého původu. Pořádá nejen vlastní koncerty, ale také se účastní hudebních festivalů, kde prezentovaná díla provází komentáři k dobové estetice a historickým souvislostem. Jde o první stálé české kvarteto věnující se historicky poučené interpretaci. Kvarteto působí na české kulturní scéně od roku 2016, kdy se jeho členové rozhodli založit takový soubor, který by jim umožnil seznámit publikum s repertoárem klasicismu a raného romantismu, a s tím i s dobovými praktikami a kulturou dané epochy. V této fascinující době, jakou osvícenství bezesporu je, dochází k převratné změně v nahlížení na svět a v chápání sebe sama. Díky změnám, které se ve společnosti odehrály, vstupuje na kulturní scénu smyčcové kvarteto ve složení, jak ho známe dnes a které se začíná těšit takové oblibě, jako nikdy předtím.

Ivan Iliev - housle

Veronika Manová - housle

Jakub Verner - viola

Libor Mašek - violoncello

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now